Schoolvakanties

Verlofregeling
Een aanvraag voor buitengewoon verlof dient u tijdig bij de directie in te dienen. U dient voor een buitengewoon verlof altijd eerst toestemming te vragen bij de directie.
Dit verlof wordt slechts in de volgende gevallen verleend:

Ernstige ziekte of overlijden van een familielid.
Huwelijk van een familielid.
Indien één van de ouders van zijn / haar werkgever niet in de schoolvakanties op vakantie mag gaan.

Een folder van de regeling zoals deze gehanteerd wordt in Rotterdam is op school verkrijgbaar.