Schoolregels

Hieronder volgen de schoolregels:

  • Ik accepteer de ander en discrimineer niet
  • Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachten of roddelen.
  • Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.
  • Als iemand mij hindert, vraag ik haar of hem daarmee te stoppen.
  • Als dat niet helpt, vraag ik een meester of juffrouw om hulp.
  • Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter.
  • Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld.
  • Ik help ook anderen om zich aan deze afspraken te houden.