Schoolplan 2012-2016

VOORWOORD

De Wet op het Primair Onderwijs [WPO] regelt dat om de vier jaar het schoolplan van een basisschool wordt herzien. Wij presenteren hierbij het specifieke schoolplan, dat geldt voor de periode 2008-2011.

De samenleving verandert. Het onderwijs verandert mee. Dat geldt zeker ook voor onze school, OBS ‘t Prisma.

Scholen worden alsmaar complexere organisaties. Misschien is dynamiek wel het meest kenmerkende van de huidige en de komende samenleving. Er is sprake van voortdurende en snelle verandering. Als er al iets met zekerheid over de toekomst gezegd kan worden, dan is het wellicht dat die toekomst onzeker is in de betekenis van dynamisch en veranderlijk.

Scholen komen steeds meer in een krachtenveld terecht dat we kunnen typeren met woorden als : [relatieve] autonomie, vernieuwing en verantwoording. Dat betekent een niet-aflatend proces van reflectie, bezinning en evaluatie :
Doen we de goede dingen ?
Doen we de [goede] dingen goed ?
Dit schoolplan wil hierin een wezenlijke bijdrage leveren.

Moge dit schoolplan als voortdurende toetssteen duidelijkheid bieden aan iedereen !

Een houvast op onze weg naar voortdurende kwaliteitsverbetering.

Namens
Directie en teamleden OBS ’t Prisma,