Oudertevredenheid

Het gemiddelde rapportcijfer dat de ouders onze school gaven was een 7,5.

Enige tijd geleden is op school de Ouder Tevredenheids Peiling gehouden. Aan alle ouders van onze school is gevraagd naar hun mening over diverse onderwerpen die samenhangen met onze school.
Deze peiling is ook afgenomen bij een groot aantal andere scholen in Nederland.
Het bureau voor praktijkgericht onderzoek uit Groningen heeft met de antwoorden van de vragenformulieren een rapport opgesteld.

Dit rapport bestaat uit 2 delen:

Samenvatting
In de samenvatting worden de belangrijkste onderzoeksuitkomsten gepresenteerd. Waar dit mogelijk is wordt de waardering van de ouders voor de school weergegeven in de vorm van een rapportcijfer

Schoolrapport
In het schoolrapport wordt per vraag in de vragenlijst een overzicht van de antwoorden van de ouders gegeven.