Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Er is een schoolbrede medezeggenschapsraad waarin naast ouders ook personeelsleden een plaats hebben. Taken van de medezeggenschapsraad hebben te maken met het geven van advies over allerlei zaken, die betrekking hebben op het beleid op school en van het bestuur. Er kan hierbij sprake zijn van advies bevoegdheid of instemmingsbevoegdheid.
Via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad stemmen ouders in met de manier waarop de tussenschoolse opvang georganiseerd wordt. Het instemmingsrecht van de oudergeleding van de MR betreft de van de wijze waarop het overblijven wordt georganiseerd
Twee leden van onze medezeggenschapsraad zijn lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Leden van de MR

Gert ten Brink (ouder) voorzitter
Desi van Zuil (ouder)
Karin Westerborghe (ouder)
Lies van Rodenborg (leerkracht) secretaris
Henkjan Pierewaaijer (leerkracht)