Een goede rekenles

Een goede rekenles kan heel veel positieve gevolgen hebben voor kinderen. Want wanneer een rekenles goed wordt gegeven, zullen de leerresultaten optimaal zijn.

Waar moet een goede rekenles vandaag de dag aan voldoen? Er zijn veel verschillende opvattingen over, maar een aantal opvattingen kent overlap. De belangrijkste factoren voor een succesvolle rekenles staan hieronder op een rijtje.

 

Instructie moet aanspreken

De instructie van de leerkracht tijdens de instructielessen moet van een hoog niveau zijn. Dat betekent natuurlijk dat de leerkracht de stof zelf optimaal beheerst en op allerlei manieren kan insteken op de vraag van zijn leerlingen.

De instructie moet daarbij aanspreken en dus in de belevingswereld van de kinderen passen. Een les over de markt zal meer aanspraken dan een les over de beurs van China, gewoonweg omdat kinderen zich daar geen beeld bij kunnen vormen.

Variatie in instructie is een groot voordeel. Dus niet alleen klassikaal, maar ook in groepjes en met een digibord instrueren zal zeker zorgen voor betrokken leerlingen. En dus ook voor leerlingen die weten wat ze moeten doen.

 

Benoemen van het doel

Kinderen kunnen zelf voor een deel verantwoordelijk worden gesteld voor het volgen van de les. Door het doel te benoemen stelt de leerkracht voor wat hij van de kinderen verwacht. De kinderen dragen er zelf voor dat ze dit doel behalen en uit de les halen wat voor dat doel van belang is.

De leerkracht dient dit doel te controleren. Zie ook verderop in dit artikel, het stukje over controleren.

 

Individuele handelingsplannen

Rekenen is een breed begrip. Er vallen allerlei strategie├źn en categorie├źn onder rekenen. Het is goed om van kinderen in de klas te weten waarop ze uitvallen en waar ze nog hulp behoeven. Een individueel handelingsplan per kind kan daarbij van cruciaal belang zijn.

Al is het maar dat de leerkracht op zijn tafel een overzicht heeft van welke kinderen nog moeite hebben met een bepaalde categorie. Zo kan hij, wanneer de categorie aan bod komt, inspelen op de individuele leerbehoefte van het kind.

Het individuele leerplan kan ook helpen om een leerling goed te volgen en te kijken waarop hij nog hulp of desnoods remedial teaching behoeft.

 

Afwisseling tussen instructie en zelfstandig werken

De afwisseling tussen instructie en zelfstandig werken moet optimaal en in balans zijn. Als kinderen niet de kans krijgen om hetgeen in de instructie aan bod kwam zelf te verwerken, zal de stof wegzakken en weten de kinderen na een tijdje niet meer wat ze ermee moesten.

Bijvoorbeeld door eerst een paar sommen samen te doen en de kinderen daarna alleen aan de slag te gaan, komt de leerkracht hier al aan tegemoet. Het oefenen kan klassikaal, in groepjes en individueel gebeuren, maar net waar de behoefte ligt.

 

Rekenspelletjes als opwarming

Iets wat goed werkt is een opwarming met de hele klas. Een simpele opgave die de rekenhersenen weer in gang zet, zorgt ervoor dat kinderen gefocust en betrokken deelnemen aan de les die komen gaat. Een goede opwarming kan dan ook heel veel schelen op het verdere verloop van de rekenles.

 

Controle

Tot slot is controle belangrijk. In vakjargon wordt ook wel van de evaluatie van de les gesproken. Hoewel tijd vaak een issue is, is het zinvol om aan het einde van de les te controleren welke kinderen het doel behaald hebben en welke niet. Vraag het na en controleer het in de schriften. Is het nog niet helemaal door iedereen begrepen? Dan is het wellicht verstandig om een volgende les op het thema terug te komen.

 

Rekenen op OBS Prisma

Op onze basisschool werken we sinds kort met de methode RekenRijk, een methode die werd uitgegeven door Noordhoff Uitgevers. We hebben ons door een erkend rekenadviesbureau laten begeleiden in het geven van goede rekenlessen.