School

Cito-toets in groep 8 komt eraan

De Cito-toets in groep 8 komt eraan op OBS Prisma. Niet de echte toets, natuurlijk, want die is pas in april. Maar wel de proefcito. De kinderen in groep 8 maken op 23, 24 en 25 november de Proef Cito-toets. Dat is de Cito-toets die vorig jaar werd afgenomen. Het doel van deze Proefcito is om ons als school een beeld te geven van het niveau van de leerlingen. Scoren zij havo? Dan is dat wellicht mee te nemen in het adviesgesprek van februari. Scoren zij ineens lager dan zij altijd al gedaan hebben? Dan is dat ook goed om te weten.

De Cito-toets is altijd een spannende tijd. Een spannend moment voor de kinderen en hun ouders. Hoe kunt u uw kind nu het beste voorbereiden op de Cito-toets?

Natuurlijk doen wij er alles aan om hier op school kinderen voor te bereiden op de Cito-toets, maar u kunt zelf ook helpen door de Cito te oefenen met uw kind. De Cito-toets oefenen kan door het  gebruik van goed materiaal, zoals dat op www.bureaubijles.nl. Door te oefenen leren kinderen wennen aan de vraagstelling van de Cito-toets en ook leren ze waar hun sterke en minder sterke punten nog liggen.

Het oefenen hoeft natuurlijk niet te gebeuren voor de Proefcito, maar kan al wel helpen. Wilt u zeker weten dat u het beste resultaat uit de Cito-toets haalt? Dan is oefenen wellicht een goede optie.

 

Tijdlijn, na de Proefcito

Voor ouders is het soms lastig om helemaal te volgen wat er nu gaat gebeuren. De Proefcito, de Cito-toets, het schooladvies enzovoorts. Het zijn termen die u om de oren vliegen en we scheppen graag even wat orde in de chaos. Daarom deze tijdlijn.

November: de Proefcito

De kinderen van groep 8 maken de Proefcito. Deze wordt door de leerkracht van groep 8 zelf nagerekend en omgescoord naar een voorlopig schooladvies. Dat ontvangt u in de week van 1 december telefonisch. Mocht er aanleiding toe zijn, dan wordt u uitgenodigd op gesprek.

December: ouderavond

Op 4 december vindt de ouderavond voortgezet onderwijs plaats. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom op school. Onder het genot van een kop koffie en een koekje kunt u luisteren naar de heer Verwegge van het Stedelijk Lyceum. Hij komt al vele jaren vertellen over de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Alle vragen die u nog heeft, kunt u ook aan hem stellen.

Februari: adviesgesprekken

Zoals u van ons gewend bent, volgen in februari de adviesgesprekken voortgezet onderwijs. U wordt uitgenodigd voor één van de drie avonden. U krijgt dan, samen met uw kind, te horen welk advies de school geeft. Dit advies is in de meeste gevallen bindend. U kunt met dit advies in februari langsgaan op scholen en open dagen en uw kind, samen met ons, inschrijven op de school van keuze. Mocht u nog behoefte hebben aan een los gesprek naar aanleiding van de startgesprekken, dan kunt u dat aangeven bij de leerkracht.

Maart: inschrijving rond

De inschrijving voor het voortgezet onderwijs moet in maart rond zijn. De leerkracht neemt hierin het voortouw en zal u oer mail en brief informeren. U zet vervolgens de stappen en de leerkracht maakt de aanmelding via de digitale weg in orde. U krijgt niet veel later – vermoedelijk begin april – een bevestiging.

April: de Cito-toets

De Cito-toets vindt voor de tweede keer plaats in april. Kinderen van groep 8 maken die toets. Als de toets heel erg afwijkt van het schooladvies, kan er over een aanpassing worden gesproken. Ook al is een kind al geplaatst. Dit geldt alleen voor hoger uitvallende Cito-scores. Scoren kinderen lager, dan worden zij niet in een lagere klas geplaatst. Hierover kunt u wederom in overleg met de leerkracht groep 8.

De Cito-toets gaat voor kinderen in groep 8 dus volgende maand van start met de Proefcito. Voor ouders het ideale moment om zich te verdiepen in de wereld van het voortgezet onderwijs. Nuttige websites die u raad kunt plegen zijn de volgende:

Mijn kind naar het VO, wat nu?

Hoe kies ik een goede school voor mijn kind?

Bewaren

Bewaren